Kosova  Kimliği
Yüzölçümü : 10.887 kilometre kare (4.203 mil kare)
Başkenti : Priştine
Arazi : Çeşitli.
İklim : Ilıman.
     
Ülke Vatandaşları
Uyruk : Sıfat - Kosova ulusal.
Nüfus : 2.200.000
Etnik gruplar : % 90 etnik Arnavutlar,% 6 etnik Sırplar,% 2 Boşnak, Gorani,% 1.5 Roma, Aşkali, Mısırlılar,% 1 Türk.
Din : Kosova'da üç ana dini mezhep;İslam,Ortodoks,Katolik
Diller : Arnavutça (resmi), Sırpça (resmi), Romca, Türkçe (Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde), Boşnakça, İngilizce.
Eğitim : Yetişkin okuma yazma oranı (2004 verileri):% 94,12 (% 97,30 erkek, kadın 91,30%). Kayıt (2003 verileri) - Çocuk 7-15 yaş% 96 oranında ilköğretim okula.
Sağlık : Ortalama ömür- 75 yıl. : Mortalite 23.7/1000.
 
Hükümet
Türü : Cumhuriyet.
Anayasa : Kosova Meclisi 9 Nisan 2008 tarihinde yeni bir anayasa kabul etmiş, yürürlüğe 15 Haziran 2008 tarihinde girmiştir.
Şubeler : Yürütme - Cumhurbaşkanlığı; Başbakanlık .
Yasama : Tek kamaralı Meclisi (120 sandalye, 4 yıllık dönem; 100 koltuk genellikle, 10 sandalye etnik Sırplar, 10 sandalye diğer etnik azınlıklar için ayrılmaktadır).
Yargı : Anayasa Mahkemesi.
Yerel Yönetimler : 33 Belediye
 
Ekonomi
GSMH-Gayri Safi Milli Hasıla
: 4 milyar dolar.
Kişi başına düşen GSMH : 1.150 $
Sektörünün GSMH kompozisyon : Tarım% 25, endüstri% 20, hizmetler 55%.
Tarım : Buğday, Mısır, Meyve ve sebzeler (patates ve üzüm ağırlıkta),
Sanayi
: Mineral madencilik, enerji, telekomünikasyon, ormancılık, tarım, metal işleme, inşaat malzemeleri,deri, makine, cihazlar.
Hayvancılık : Sığır
Gelir ve istihdam : Kosovada emek gücünün% 53 işsiz; Kosova vatandaşlarının% 50.3 'yoksulluk sınırının altında ve% 12 aşırı yoksulluk içinde .