Kosova  Tarihi kısaca
      Kosova tarihi günümüzdeki bağımsız Kosova Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan toprakların tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar. Kosova'ya tarih öncesi dönemlerde yerleşen ilk Hint-Avrupa halkları İlliryalılar ve Traklardı. 6. yüzyılın sonlarında Slavlar Kosova'ya yerleştiler. 850-1018 yılları arasında Kosova Tuna Bulgar Hanlığı'nın bir parçası oldu. 13. yüzyılda Sırpların, 14. yüzyılda ise Osmanlı Türklerinin eline geçti. I. Balkan Savaşı'ndan sonra Yugoslavya Krallığı'na dâhil edilen Kosova, 1992 yılında Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Sırbistan'ın sınırları içinde kaldı. Ancak Sırbistan hükümeti, bu dönemde Kosovalılarca talep edilen ve nüfusunun çoğunluğu Arnavut kökenli olan Kosova halkının özerkliğini tanımadı. 1990’lı yıllarda Sırbistan hükümeti ve Kosovalılar arasında birçok şiddet olayı yaşandı.
      Kosova 1999 yılında NATO tarafından yapılan Kosova Operasyonu sonrasında Sırbistan’dan ayrı özerklik kazandı.ABD, AET, Sırbistan ve Rusya arasında Kosova'nın statüsü konusunda yapılan görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etti.
 
1998-1999 Kosova Savaşı
      1998-1999 Kosova Savaşı, Yugoslavya ordusunun, bağımsızlık isteyen Arnavut ayrılıkçı karşı yürüttüğü operasyon ve buna karşı NATO'nın başlattığı müdahalesidir. NATO'nun Yugoslavya'ya karşı hava saldırılarına başlamasıyla, Arnavut sivile karşı etnik temizlik başladı. 1998-1999 Kosova Savaşı'nın aşamaları aşağıdaki başlıklarda toplanabilir.
 • 28 Şubat 1998 - 24 Mart 1999
 • Arnavutların ayrılıkçı ile düzenli Yugoslavya ordusu birlikleri arasındaki çarpışmalar.
 • 24 Mart 1999 - 10 Haziran 1999
 • NATO’nun Yugoslavya’yı bombalaması.
   
  Tarihsel geri plan
        Sırplar ve Arnavut azınlığı, 20. yüzyıl boyunca bölgenin kontrolü için yarışmışlardır. Sırplar toplam nüfusun % 10'nuna sahip olmalarına rağmen, tarihsel ve duygusal olarak bölgenin önemi onlar için çok büyüktür. Sırplar, Kosova'yı kültürel, dini ve ulusal kimliklerinin beşiği olarak görmektedirler. 1974 Yugoslavya anayasası, Kosova'yı otonom bir Sırp bölgesi olarak kabul etmiştir. Bağımsızlık baskısı 1980'den sonra Yugoslavya başkanı Josip Broz Tito'nun ölümünden sonra artmıştır. Bu 10 yılın ikinci yarısında, Slobodan Miloseviç Sırp Komünist Partisi'nde ikinci adam olduğunda, Yugoslavya Federasyonunda Kosova'yı nefret politikasının bir parçası olarak kullanmıştır. Aynı zamanda, Sırplar çoğunluk Arnavutların zulmünden şikayet etmişlerdir.
        Miloseviç, politik oportunizm ile beslenerek Sırp milliyetçiliğinin lideri olmuştur. 1987 yılında Kosova'ya gönderildiğinde, bu fırsatı iyi değerlendirdi. Televizyondan bir gecede ününü yapacağı, doğaçlama sözünü söyledi: "hiç kimse tekrar sizi yenmeye cesaret edemiyecek" İki yıl sonra, Yugoslavya başkanı olduğunda, Kosova'nın otonomisini iyice ortadan kaldırdı. Sırp milliyetçiliği artık yürüyüşe geçmişti.
   
  Kitlesel protestolar
        1991 yılında yerel etnik Arnavut liderler tek taraflı bağımsızlık ilan etmelerine rağmen, 1990'lı yıllarda bağımsızlığı güvence altına almayı ve otonomiyi geri getirmeyi amaçlayan pasif direniş harekâtı başarısız oldu. 1990'lı yılların ortasında, etnik Arnavut isyan harekâtı, Kosova Kurtuluş Ordusu (Kosovo Liberation Army KKO veya KLA veya UÇK; Arnavutça: Ushtria Çlirimtare e Kosoves), Sırp hedeflerine saldırmaya başladı. 1998 yılının yazında, Arnavutlar Sırp yönetimine karşı kitle protestolarına başladılar. Polis ve ordu kuvvetleri KLA'yı ezmek için gönderildi.
   
  NATO'nun Yugoslavya'ya saldırısı
        Kosova Arnavutlarına yapılan baskının devam etmesi üzerine, NATO, Kosova ve Sırbista'nda bulunan hedeflere Mart 1999 tarihinde hava operasyonlarına başladı. Aynı zamanda, Kosova Arnavutlarına karşı, Sırp güçleri tarafından etnik temizliğe başlandı. Yüzbinlerce mülteci Arnavutluk, Makedonya ve Karadağ'a kaçmaya başladı. Uluslararası Lahey Adalet Divanı araştırmalarında en az 2.000 cesede ulaştığını açıkladı.

        11 haftalık NATO bombardımanından sonra, Miloseviç birliklerini ve polislerini geri çekmeye zorlandı. 750.000 Arnavut mülteci evlerine geri döndü. Bu bölgedeki Sırp nüfusun yarısına tekabül eden 100.000 Sırp evlerini terk etti. Birleşmiş Milletler, Kosova'nın bağımsızlık ya da Sırp egemenliğinden birine dönene kadar bölgeyi kontrolü altına aldı. Mayıs 1999 tarihinde, bombalama hâla devam ediyordu. Miloseviç, insanlığa karşı suç işlediği için Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na verilen görev başındaki ilk devlet başkanı oldu.

        İddianame'ye göre, Miloseviç ve bazı işbirlikçileri, doğrudan 750.000 Kosova arnavutunun mülteci durumuna getirilmesi ve etnik arnavut oldukları için 600 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuldu. İddianame, insanlığa karşı altı belirli suçtan oluşuyordu. İddianamede, Srbica, Dakova ve Velika Krusa kasabalarında erkeklerin kadınlardan ayrılarak makinalı tüfeklerle katledilmelirinin detayları ile anlatılıyordu