DEÇAN

Coğrafi Konum

Deçan beledıyesi Kosova’nın Batı kısmında bulunur.Komşuları İpek , Yakova , Arnavutluk ve Karadağ. Deçan belediyesi Deçan kasabasıyla birlikte 42 Köy den oluşturu. Yüzey ölçümü  371 km/2 (37.174) bu yüzey ölçüm mün  10.801 ini  tarimsal, 19.163  ormanlık ve 7110 un düzlük alanları oluşturur. Yaklaşık 68% ini is dağlık bölgeler oluşturmaktadır.

İklim

Deçan’ın doğal zenginliklerini yüzeyinin değişik kısmın da ki su miktarı ve yüksek kaliteli, tarımcılıkta kullanılan düzlüğe doğru uzanan içme suyu yükselmektedir. Bu belediye 3 nehri n birleştiği (döküldüğü) bölgede bulunmaktadır, ki bunlar  Nemuna yaylası (Alper) den  oluşmaktadır , Deçan belediyesi kapsayan ve bu bölgeden geçen tüm nehirler Adriyatik Denizine dökülan Beyaz Drim’e dökülmektedir.Deçan bölgesinden geçen en büyük nehirler şunlardır. Beyaz Drim,  Lloqan Beyaz  Drim, ve Erenik.

Nüfus

Deçan’ın nüfusu 40.000 dir. Nüfusun çoğunluğunu (%99) Arnavut etniği oluşturmaktadır. %1 ini ise mısırlı, rom , Boşnak, ve sırp azınlıkları oluşturmaktadır.

Ekonomi Kalkınma

Eski koperatıflerin  çoğunluğunu aktıvıtelerini sonlandırmıştır. Yaklaşık olarak 480 kayıtlı çalışma izinli mikro endüstriyek , ticaret gibi birçok  farklı aktiviteyle uğraşan iş yerleri vardır.  Tarımın önemi ekonomik aktiviteler  kadardır. Bu bölgede ki toplumsal ilişkilerle alakalı girişimler şunlardır: Odun metal endüstri, Turistik ticari ve tarımsal hizmetler ,hidrosantral ve inşaat  girişimleri vs.
Günümüzde Deçan belediyesi özelleştirilmiş  olan girişmler  şunlardır.Pistolu Pompa Fabrikası, Teroliti ,Mobilya  fabrikası , yatırımda bulunanlar gelecekte  Deçan belediyesinin proejeleri  şunlardır: anaokulu inşaatı.

Turizm

Deçanın coğrafi durumu doğal zenginlikleri, turizmi ilerletmeye yarayacak coğrafi bölgeler turizmin gelişmesinde çok büyük rol oynuyor. Deçanda bulunan tarihi yerler şunlardır: Nemuna Yaylası, ayrıca Beleg yaylası işlenip  kaynak poligonu olarak ta kullanılabilir. Hotle  İliria Deçan Havuzları (Garibaldi) Kamp, Deçan Manastırı(UNESKO’nun altında bulunan) Kaleleri

Ziyaret Yerleri

Nemuna yaylaları, Çocuk Parkı, ve spor alanlar, Manastır, Kaleleri, Değirmenler ve su kaynakları.

 Kamu ve İdari Hizmetler

Kamu ve idari hizmetler  halkın hizmetleri sonunda belediye müdürlerinin yasalarından  çıkarak  aldıkları  karara göre uyarlanıyor.

Eğitim

Deçan belediyesindeki eğitim sistemi 3 düzeyden oluşmaktadır. Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul (Lise).  Okul öncesi eğitimi 18  okul vardır  ve yaklaşık 520 öğrencisi vardır, İlkokul eğitiminde 15 okul bulunmaktadır 6.298 öğrenciye sahiptir. 399 öğretmen vardır. Deçan Belediyesi 1.873 öğrenciye eğitim veren ortaokul  bulunmaktadır. Ayrıca engeli  öğrencilere  özel bir eğitim sitemi vardır. Bu sınıflar 9 öğrenciden ve bir öğretmenden oluşur.

Sağlık

Başlıca sağlık Hizmetleri bu belediyede özel ve toplum sektörlerine göre organize edilmiştir  Bu hizmetlerin başlıcalari ; Acil, Jinekoloji aile sağlığı, RTG, laboratuar, genel pratik ,aşı ,stomatoloji  pediater, ORL. Bu hizmetler bağlı  eczaneler de bulunmaktadır. Bu belediye de topluma kolaylık sağlamak amacıyla aile sağlık ocakları bulunmaktadır. Ve 123 sağlık personeli vardır.  Sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması bütçenin kısıtlı olmasından kaynaklanıyor .Deçan  Belediyesinin sağlık bütçesi hizmet bütçesi sadece 45.000 Euro dur ki bu hitiyaçların  sadece %  35 ini tamamlayabilmektedir.

Kültür – Kültürel Miras

Deçan Belediyesi savaştan önce zengin mimari  kültür değerlere sahiptir Kaleler , iki katlı taştan yapılmış  evler, Çardaklar, camiler, ambarlar mezarlıklar   mağaralar, vs.  Savaşta çok  zarar gören  bu zenginlikler tadılat ve koruma amacıyla bir çok çeşit projeler  ahazırlanmaktadır. Deçan belediyesi  “ Yusuf Gervella” Kültür evi Şehir Kütüphanesi ve Belediye Müzesi bulunmaktadır.