MİTROVİCA

Bölge ve Nüfus

Bölge Priştina’nın 40 km kadar kuzeyinde toplam 350 km karelik bir alanda yer almaktadır. 1 merkez ve 49 köyden oluşmaktadır. 1999 itilafından beri bölge İbar nehrince bölünmüş durumdadır. Bölgenin güneyindeki nüfus yaklaşık olarak 110.000 olarak tahmin edilmektedir. Kuzey bölgesinde ise 20.000 kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir.

Siyasi Yapı

Yasama

PDK partisinin 15 sandalyesini 9’ar sandalye ile AKR ve LDK partileri takip etmektedir. Bunların yanında LDD partisi 3, AAK ve ORA partileri 2’şer ve PD partisi de 1 sandalyeye sahiptir. Belediye başkanı ve başkan yardımcısı PDK partisinden seçilmiştir.  Bölgenin kuzey ve güney olarak bölünmüş yapısı hizmet sağlanması durumunu karmaşıklaştırmaktadır.  Seçilmiş yönetimin kuzey bölgesinde yargılama yetkisi olmamasına rağmen iki bölge için ortak tek bir bütçe mevcuttur.

Yürütme

Bölgede Yönetim ve personel, sağlık ve sosyal refah, eğitim, finans, ekonomi ve kalkınma, planlama, şehircilik, kadastro ve mülkiyet, kamu hizmetleri ve altyapı, tarım ve çevre koruma, kültür, gençlik ve spor gibi müdürlükler bulunmaktadır.

Yargı

Şubat 2008’de Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra bölgedeki yargı organları çalışmayı durdurmuşlardır. Bölgede belediye mahkemesi ve suç mahkemesi bulunmaktadır. Savcılar, görevli memurlar kısıtlı imkanlarla işlemektedir. Kuzey kısımdaki Sırp mahkemesi de aynı durumdadır.

Güvenlik

Bölgede 2 polis karakolu ve 1 bölge karargahı bulunmaktadır. Güneyde    149 polis memuru ve 3 EULEX polis memuru görev yapmaktadır. Kuzeyde ise bu sayı 80 polis ve 3 EULEX memuru olarak değişmektedir.

Ekonomi

Bölgedeki işsizlik oranı %77 civarındadır ve bunu en büyük nedeni de yatırım eksikliğidir. Mayıs 2008’de kurulan Bölgesel Kalkınma Ofisi bölgedeki yatırımlara ve ekonomik kalkınmaya canlılık getirmek amacıyla kurulmuştur.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Bölgedeki sağlık merkezi ayakta tedavi hizmeti sağlayabilmektedir. Daha ciddi durumlarda hastalar Priştina hastanesine sevk edilmektedir.  Kuzeyde 1 bölge hastanesi ve sağlık ocağı Sırp sağlık sistemine bağlı olarak hizmet vermektedir.

Eğitim

Bölgenin bölünmüş yapısı eğitim sistemini de belirgin bir şekilde etkilemektedir. Güneyde 14. 012 öğrencili 27 ilkokul, 5.017 öğrencili 5 lise, 360 öğrencili 1 anaokulu, 390 öğrencili ilkokul düzeyinde konservatuar ve 55 öğrencili mesleki okul bulunmaktadır. Kuzeyde ise 2.950 öğrencili 11 ilkokul, 2.090 öğrencili 4 lise, 1 anaokulu ve 1 mesleki okul bulunmaktadır.

Bölgenin güneyinde Teknoloji, madencilik, metlurji ve jeoloji fakülteleri yüksek öğrenim için hizmet vermektedir. Kuzey bölgesindeki devlet üniversitesi ise hukuk, işletme, eczacılık, felsefe, matematik, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği ve makine mühendisliği bölümleriyle 8.000’den fazla öğrenciye yüksek öğrenim imkanı tanımaktadır.