LEPOVİCA

Bölge ve Nüfus

Kosova’nın en kuzeyinde yer almaktadır. 1 merkez ve 72 köyden oluşan bölge 750 km karelik bir alanı kaplamaktadır. Yol, elektrik ve su gibi temel altyapılar genelde zayıf durumdadır. Sırp hükümetinin de desteğiyle bu alanda çeşitli yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bölgedeki elektrik Sırbistan’dan sağlanmaktadır. Bölgedeki tahmini nüfus sayısı 18.600 civarındadır.

İdari Yapı

Yasama

Belediyenin işlevleri Sırbistan mevzuatına göre işlemektedir. 31 kişiden oluşan belediye meclisi Sırbistan Mayıs 2008 seçimlerinde seçilmiştir. Bu seçimleri SRS partisi kazanarak bölgedeki en güçlü parti konumuna gelmiştir ancak Ekim 2008’de belediye meclisindeki SRS partisi üyeleri SNS partisinin kurulumuyla birlikte bu partiye geçmişlerdir. Meclis içerisinde hiç Arnavutluk asılı üye bulunmamaktadır.

Yürütme

Yerel yönetimin başkanı Prvoslav Maksimoviç’tir  ve belediye yönetiminde farklı departmanlarda çalışan 101 görevli mevcuttur.

Yargı

17 Şubat 2008 ‘de hafif suç mahkemelerinin işleyişi durduruldu. Bölge savcılıları da kısıtlı olarak görev sürdürmektedir.

Güvenlik

Bölgedeki polis departmanında 60 görevli memur bulunmaktadır. Bunun yanında bir EULEX polis memuru danışman ve gözetmen olarak görev yapmaktadır.

Ekonomi

Hemen hemen bütün endüstriyel faaliyet alanları kapatılmış ya da kısıtlı kapasite ile çalışır durumdadır. İşsizlik oranı oldukça yüksek seviyelerde seyretmektedir. Bölge doğal kaynaklar ve işgücü bakımından oldukça zengin olmasına rağmen mevcut siyasi durum bu potansiyelin kullanımına engel teşkil etmektedir.

Kamu hizmetleri

Sağlık

Bölgedeki sağlık kurumu dahiliye, jinekoloji, psikiyatri ve diş sağlığı konularında 30 doktor, 96 hemşire ve 37 destek personeli ile hizmet vermektedir. Bunun yanında Arnavut köylerinden birinde bir sağlık ocağı da bulunmaktadır fakat bütün sağlık kuruluşları tıbbi malzeme ve ekipman bakımından eksiklikler yaşamaktadır.

Eğitim

Bölgedeki 4 ilkokul 1.581 öğrenci ve 201 öğretmen kadrosuna sahipken 2 ortaokul 566 öğrenci ve 127 öğretmen kadrosuna sahiptir.  Bunların yanında 302 öğrencili pedagoji ve 517 öğrencili psikiyatri fakülteleri bulunmaktadır. Ayrıca 580 öğrencili iktisat fakültesi de diğer fakülteler gibi bölgedeki kamu üniversitesine aittir.