LİPLAN

Bölge ve Nüfus

Kosova’nın merkezinde 422 km karelik bir alanda ulunmaktadır. Priştina – Prizren – Skopje ana yolu kavşağı bu bölgede yer almaktadır. Blgede 70 köy bulunmaktadır. Yollar genel olarak yapılmıuş durumdadır ancak kötü durumdadır. Su tankları geliştirilmiştir ancak elektrik bakımından sık sorunlar yaşanmaktadır. Toplam nüfus %83’ü Arnavut asıllılardan oluşmak üzere 76.000 kişi civarında tahmin edilmektedir.

Siyasi yapı

Yasama

Belediye meclisi Kasım 2007 seçimlerinde seçilmiş olan 31 üyeden oluşmaktadır. Shukri Buja PDK partsinden başkan olarak seçilmiştir. Başkan yardımcısı Florent Hoxha’da yine PDK partisinden seçilmiştir. Meclis başkanı Luzlim Rrustemi PDK’dan, yardımcısı Asan Abdullahu PDAK partisinden aday olarak seçilmişlerdir.

Yürütme

Yürütme meclis başkanı, 10 belediye departmanındaki başkanlar tarafından sürdürülmektedir. İdare müdürü Halit Gashi LDD partisinden aday olarak göreve gelmiştir.

Yargı

Bölgede belediye mahkemesi ve suç mahkemesi bulunmaktadır.

Güvenlik

Polis departmanında 125 memur görev yapmaktadır. Bunların 88’i Arnavut asıllı iken 34’ü Sırp asıllıdır. Ayrıca 3 tane EULEX polis memuru bulunmaktadır.

Ekonomi

Ekonomide ağırlık tarıma dayanmaktadır. 1999 itilafından sonra çoğu işletme faaliyetini durdurmuştur. Bölgede pek çok dükkan ve restoran açılmıştır ancak yaklaşık olarak halkın %80’i işsizlikle mücadele etmektedir.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Bölgede farklı gruplar farklı sağlık kuruluşlarından faydalanmaktadır. Arnavutlar merkezdeki sağlık kurumunu kullanırken Sırplar ise özel sağlık kurumlarından faydalanmaktadırlar. Küçük sağlık ocakları genel olarak çok limitli sağlık hizmeti sunabilmektedir.

Eğitim

Bölgede 2 anaokulu, Arnavutlar için 23, Sırplar için 3, Hırvatlar için 1 ilkokul bulunmaktadır. Ayrıca 3 mesleki eğitim de veren 3 adet ortaokul da bölgede yer almaktadır.