NOVOBİRDO

Bölge ve Nüfus

Priştina’nın güneydoğusunda tamamıyla kırsal bir bölgedir. 10 köy ve pek çok ufak mahalleden oluşmaktadır. Altyapı ve iş imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle en kötü durumda olan bölgelerden bir tanesidir. Yollar, elektrik ve su altyapıları oldukça kötü durumdadır.  Yeni yatırımlar sayesinde bazı köyler elektrik ve su hizmeti alabilirken halen pek çok köyü bu durumdan yoksun vaziyettedir. GSM şebekesi hemen hemen her bölgede yaygın olmasına karşın sabit hat altyapısı her yerde mevcut değildir. 1999 itilafından beri nüfus azalmaktadır ve 3.900 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Siyasi Yapı

Yasama

2007 seçimlerinin Sırp topluluklar tarafından boykot edilmesinden sonra BM özel temsilcisi ile belediye hükümetinin kurulmasına karar verildi.  Karar ile 10 Sırp, 7 Arnavut meclis üyesinin bulunması üzerinde anlaşıldı ve başkan LDK partisinden Bajrush Ymeri olarak seçildi.

Yürütme

Yürütmede görevli olarak başkan ve kabinesi, başkan yardımcısı, azınlık başkanları ve yardımcıları, 5 Arnavut, 2 Sırp yöneticinin bulunduğu müdürlükler bulunmaktadır.

Yargı

Bölgede mevcut mahkeme bulunmamaktadır. Gjilan bölgesine ait mahkemeler kullanılmaktadır. Henüz yeni mahkeme açılması için mevcut bir plan bulunmamaktadır.

Güvenlik Durumu

Bölgedeki karakolda 35 polis memuru ve EULEX gözetmenleri bulunmaktadır. Karakol komiseri Sırp asıllıdır. Uluslararası askeri duruma göre bölgeden ABD KFOR sorumludur.

Ekonomi

Ekonomi genel olarak tarım ve madenciliğe dayalıdır. Gjilan bölgesinde bulunan endüstriye bağımlılık vardır. 1999 itilafından beri endüstri küçülmekte işsizlik önemli bir sorun haline gelmektedir. Bölgedeki en büyük işletme 166 çalışana sahiptir.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Novobirdo’daki sağlık evi ve diğer 3 köydeki sağlık ünitesinde sadece 1 tam zamanlı ve 1 yarı zamanlı doktor görev yapmaktadır. Önemli durumlarda hastalar genellikle Gjilan’a ya da Priştina’ya gitmektedirler.

Eğitim

452 öğrencisi ve 55 öğretmeni bulunan 5 ilkokul bölgede yer almaktadır. Jasenovik köyündeki okul hem Sırplar hem de Arnavutlar tarafından farklı saatlerde kullanılmaktadır. 2008 yılında İngiltere’nin desteğiyle ekonomi okulu bölgede kurulmasına rağmen sadece 18 öğrencinin katılımından dolayı bu okulun rolü çok düşük kalmıştır.