RAHOVCA

Bölge ve Nüfus

Kosova’nın güney batısında yer alan bölgede bir merkez ve 35 köy bulunmaktadır. 23.200 kişisi merkezde olmak üzere kırsal kesimde yaşayan insanlarla birlikte toplam nüfus 73.700 olarak tahmin edilmektedir.

Siyasi Yapı

Yasama

2007 seçimlerinin sonuçları bölgedeki alışıla gelmiş sonucu değiştirerek LDK partinsin iktidarının PDK partisine geçmesine sebep olmuştur. Toplam 31 sandalye içinde PDK 11, LDK 8, AAK 5, LIB, AKR ve LDD 2’şer ve son olarak da PD 1 sandalyeye sahiptir.

Yürütme

Belediye başkanı PDK partisinden Qazim Qeska’dır ve başkan yardımcısı olarak Xhevdet Duraku’yu göreve atamıştır. Belediye meclisi azınlıklarla ilgilenen başkan yardımcısı olarak Bojan Nakalamic’i seçmiştir. Bunların yanında 1.138 sivil görevli belediye için hizmet vermektedir.

Yargı

1999 yılında belediye mahkeme ve küçük suçlar mahkeme yargıçları yemin ederek göreve başladılar. Bölgede toplamda 10 yargıç bulunmaktadır. Prizren’deki savcı aynı zamanda bu bölgede de görev yapmakta.

Güvenlik

Bölgedeki polis departmanında 82 memur görev yapmaktadır.  BU karakol dışında Hoca’da bulunan Arnavutlar için ve Sırplar için 2 vardiyada çalışan bakşka bir alt karakol bulunmaktadır. EULEX’e bağlı olarak da 3 görevli mevcuttur.

Ekonomi

Ekonomi temelde tarıma, özellikle de üzüm üreticiliğine dayanmaktadır. Buğday ve mısır üretimi düşük seviyelerdedir.  Kum ve çakıl sektörü önem bakımından ikinci sırada yer almaktadır. Tarım ürünleri, plastik üretimi, ısıtıcı, dondurucu ve geri dönüşüm sektöründe bulunan toplam 8 özel işletme mevcuttur.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Sağlık sektöründe 1 sağlık merkezi, 2 klinik ve 7 gezici sağlık birimi mevcuttur. En yakın teşekküllü hastane Gjakove ve Prizren’de bulunmaktadır. Bölgede akıl ve ruh hastalıkları ile ilgili bir birim bulunmaması, bölgenin bu konudaki yüksek gereksinimini cevaplayamaz durumda olmasına karşın, 2009 yılında yapılan girişimlerle bu eksiklik giderilmeye çalışılmaktadır.

Eğitim

Eğitim sektöründe hemen hemen bütün okullar etnik kökenlere göre ayrılmış durumdadır. Arnavutlar için 19 ilkokul ve 1 ortaokul bulunurken Sırplar içinse 2 ilkokul ve 1 spor salonu mevcuttur. Bu okullar Sırp ve Kosova eğitim bakanlıklarından finansal destek sağlamaktadırlar. Bölgedeki Sırplar öğrencilerini etnik çeşitliliğin olduğu okullara göndermek istememektedirler.