PODUJEVE

Bölge ve Nüfus

Priştina’nın kuzeyinde 663 km karelik bir alanda yer almaktadır. Bir merkez ve 78 köyden oluşmaktadır. Yol ve kanalizasyon altyapıları için mevcut yatırımlar söz konusudur. Elektrik ve su bakımından düzensiz bir durumda olan bmlgedeki toplam nüfus 126.000 kişi olarak tahmin edilmektedir.

Siyasi Yapı

Yasama

Belediye meclisinde 2007 seçimleriyle başa gelen 41 kişilik bir ekip bulunmaktadır. LDK partisi 2000 yılından beri ilk defa bu seçimlerde başarısızlığa uğramıştır ve AAK-PD partilerinin ortak koalisyonu ile meclis kurulmuştur.

Yürütme

Mart 2009’da belediyedeki müdürlük sayısı 5’den 9’a yükselmiştir. Mevcut yapi içerisinde yönetimi ve personel, sağlık ve sosyal politika; finans, ekonomi ve kalkınma, şehircilik, kadastro ve çevre koruma, eğitim, kültür, gençlik ve spor müdürlükleri bulunmaktadır.

Yargı

Bölgede Arnavut hakimlerin görevli bulunduğu belediye mahkemesi ve suç mahkemesi bulunmaktadır.

Güvenlik

Bölgede 109 polis memuru ve EULEX birimleri görev yapmaktadır. Çek KFOR birlikleri tarafından korunan bölgede son 4 yıl içerisinde önemli bir etnik olay yaşanmamıştır.

Ekonomi

Tarım bölgedeki ana iş kaynağıdır. 2005 yılında tuğla ve metal üreten 2 büyük fabrika özelleştirilmiştir. Yatırımları arttırmak amacı ile vergi kolaylıkları sağlansa da işsizlik bölgedeki en büyük sorunların başında gelmektedir.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Bölgede 1 aile sağlık merkezi, 14 aile hekimliği ve 7 sağlık ocağı bulunmaktadır. 45 doktor ve 140 tıp personeli sağlık sektöründe hizmet vermektedir.  Genel servislerin yanında acil servis, diş hekimliği ve gebelik ile ilgili birimler de bulunmaktadır.

Eğitim

Bölgede özürlüler için bulunan 1 okul ile birlikte toplam 33 ilkokul bulunmaktadır. Ayrıca 3 ortaokul, spor salonu, teknik ve ekonomi okulu ve anaokulu da bölgede yer alan okullardandır. Toplam eğitmen sayısı 1.382 ve örenci sayısı 24.300 olarak tahmin edilmektedir. Okul azlığından dolayı öğrencilerin yaklaşık %50 si ortaokula gidememektedirler. Ayrıca öğretmen eksikliği de bir başka eğitim sektörü sorunu teşkil etmektedir.