SKENDERAJ

Bölge ve Nüfus

Priştina’nı kuzeybatısında 378 km karelik bir yüzölçümüne sahip olan kasaba organize olmuş 12 bölge içerisinde 52 köy barındırmaktadır. Yol, elektrik, su, telefon gibi temel altyapılar zayıf durumdadır. Yollara son zamanlarda asfaltlama yapılmıştır. Çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu tahmini 72.600 kişilik bir nüfusa sahiptir.

Siyasi Yapı

Yasama

2007 seçimleriyle oluşturulan mecliste PDK partisinin egemenliğinde bulunun 31 kişilik bir ekip bulunmaktadır.  Belediye başkanı Sami Lushtaku’dur.

Yürütme

Sivil yönetim 9 departmandan oluşmaktadır.  Bunlar ekonomi, finans, ve geliştirme, eğitim, kültür, kentsel planlama ve çevre koruma, jeodezi, kadastro ve mülkiyet, sağlık ve sosyal refah, kamu hizmetleri, tarım ve kırsal kalkınma ve yönetim ve personel şeklinde sıralanabilir. 202 sivil görevli bu departmanlarda çalışmaktadırlar.

Yargı

Skenderaj belediye mahkemesine ve suç mahkemesine sahiptir.  BU mahkemelerde Arnavut asıllı 3 hakim görev yapmaktadır.

Güvenlik

Polis karakolu 106 polis memuruna sahiptir. Bunların yanında 3 kişilik EULEX polis ekibi bölge içerisinde izleme, gözlem ve danışmanlık yapmaktadırlar. Mart 2005’te polis karakolu ve tüm operasyonel yetkileri UNMIK’den alınarak Kosova polisine devredilmiştir. Danimarka ve Fransa KFOR birlikleri bölgede güvenliği sağlamaktadırlar.

Ekonomi

Yugoslavya zamanlarından kalma çok küçük yatırımlar bulunmasına rağmen en fakir bölgelerden birisidir. Tarım önemli bir konuma sahip olmasına rağmen halen bölgede işlenebilir topraklar verimli bir şekilde değerlendirilememektedir. Aile dükkanları ve restoranlar gibi küçük işletmelerin yanında. Değirmen ve tuğla fabrikası özelleştirilmiş durumdadır ve birkaç yüz işçiye sahiptir.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Belediye sağlık müdürünün bilgisine göre aile sağlık merkezi yerel halkın faydalanabileceği sağlık kurumlarının başında gelmektedir. 26 doktor, 117 hemşirenin yanında pek çok görevli sağlık personeline de sahip olan sağlık merkezi acil vakalar ve genel tıbbi servisler sağlamaktadır. Daha ağır durumlarda hastalar Mitrovica’ya sevk edilmektedirler. Bu merkez dışında köylerde bulunan sağlık ocakları ve diğer sağlık birimleri de yerel halk için çalışmaktadırlar.

Eğitim

Belediye eğitim müdürlüğünün kayıtlarına göre bölgede 21’i ilkokul ve 2’si lise olmak üzere toplam 23 okul bulunmaktadır. Okulların çoğunluğu altyapı bakımından oldukça kötü durumdadır. Toplam 15.322 öğrenci bölgede eğitim hayatını sürdürmektedir. Yönetim ve destek ekibiyle birlikte toplam 943 personel eğitim sektöründe hizmet vermektedir.