ŞTİMLE

Bölge ve Nüfus

Priştina’nın güney 30 km kadar batısında, Kosova’nın güneyinde yer almaktadır. Merkez dışında 22 köy bulunmaktadır. Priştina-Prizren karayolu bu bölgeden geçmektedir. 9 yıldır süre gelen belirgin yatırımlar 2007 sonu itibariyle kendini göstermye başlamış, yol ve su altyapılarında gözle görülür iyileşmeler oluşmuştur. Bu bağlamda bütün köyler su altyapısına sahip olsa da yollarda halen skıntılar mevcuttur. Toplam nüfus 31.000 kişi olarak tahmin edilmektedir.

Siyasi Yapı

Yasama

PDK partisinin mutlak üstünlüğüyle sonuçlanmış olan 2007 seçimleri sonucunda oluşmuş olan 21 üyeli meclis tarafından bölge idare edilmektedir.

Yürütme

Siyasi yönetim kurulu başkan ve beş yönetim oluşmaktadır. Belediyedeki sivil görevlilerin %3,5 kadarı Arnavut asıllı değildir.

Yargı

Bölgede mahkeme bulunmamasından dolayı Ferizaj’da bulunan mahkeme burası için de hizmet vermektedir.

Güvenlik

Kosova polisi bahar 2002 yılında UNMIK polisinden sorumluluklarını devraldı.Letonya ve ABD KFOR birlikleri bölgede güvenliği sağlamaktadır.

Ekonomi

Yerel ekonomi geniş anlamda tarıma dayalıdır. Bölgede 2 tarım kooperatifi bulunmasına rağmen yatırım ve ekipman eksikliği sektörün ilerlemesini engellemektedir. Bölgedeki 515 işletme toplam 1.318 kayıtlı personel çalıştırmaktadır. Slovakya hükümetince yapılan yardımlarla Teknoloji Parkı’nın açılması bölgede 400 kişiye iş imkanı sağlamıştır.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

 Sağlık evi bölgedeki en büyük sağlık kuruluşu durumundadır. Bunun yanında 3 ambulans ve 8 özel klinik tıbbi hizmet sağlamaktadır. Kosova’da tek zihinsel sorunlarla ilgili hizmet bu bölgede sağlanmaktadır. Mevcut durumda 176 hastası bulunmaktadır.

Eğitim

Bölgede 8 ilkokul ve 1 ortaokul bulunmaktadır. 1999 itilafından sonra okullar neredeyse tamamen yenilenmiş olsa da eğitmen eksikliği, özelikle ortaokullar için fen ve matematik öğretmeni eksikliği en büyük sorun durumundadır.