STRIPCE

Bölge ve Nüfus

Kosova’nın güneyinde eski Yugoslavya sınırında bulunmaktadır.  Genellikle Sırpların bulunduğu kasabada 16 köy bulunmaktadır. Köylerin çoğunluğunda su altyapısı bulunmaktadır fakat su kalitesi eski kanalizasyon sitemindeki sızıntılardan dolayı oldukça düşüktür. Elektrik şebekesi de aynı şekilde zayıf durumdadır ve düzenli elektrik kesintileri olmaktadır. 2008-2009 yılları arasındaki yol çalışmaları ile yollar biraz daha geliştirilmiştir. Bölgedeki nüfus 13.600 olarak tahmin edilmektedir.

Siyasi Yapı

Yasama

Belediye meclisinde 17 üye bulunmaktadır. 2007 seçimlerindeki Kosovalı olmayanların katılımından dolayı BM’yi temsil eden özel sekreter özel bir karar yayınlayarak 12 Sırp ve 5 Arnavut atayarak meclisi oluşturdu.

Yürütme

Belediye başkanı Stanko Jakovljevic DS partisi üyesi iken başkan yardımcısı Ali Halimi PDK partisini temsil etmektedir. eğitim, kültür, gençlik ve spor; sağlık ve sosyal refah; yönetimi ve personel, ekonomi, finans, tarım ve ormancılık, şehircilik, planlama, yeniden yapılanma, kalkınma ve kamu hizmetleri ve jeodezi, kadastro ve mülkiyet müdürlükleri bölgedeki idari yapıyı oluşturmaktadır.

Yargı

2004 yılındaki kuruluşundan beri bölgedeki mahkeme Ferizaj mahkemesinin bir alt kolu olarak faaliyet göstermektedir.  Ayrıca bölgedeki suç mahkemesi 2 Arnavut asıllı yargıçla faaliyetini sürdürmektedir.

Güvenlik

Bölgedeki karakol 45 Sırp ve 11 Arnavut polis memuru ile toplam 56 polis memuruna sahiptir. Bunlardan 7 memur bayandır. EULEX şu anda bölgedeki polislerin çalışmalarını gözlemlemektedir. Askeri güç olaraka bölgede Ukrayna KFOR birlikleri mevcuttur.

Ekonomi

Bölge kırsal bir yapıya sahip olduğundan dolayı tarıma dayalı bir ekonomi söz konusudur. İşsizlik oldukça yüksek seviyelerdedir. 1999 itilafından önce hemen hemen bütün çalışanlar civar kasabalarda çalışmaktaydılar. Günümüzde ise küçük ve orta ölçekli işletmeler bölgede iş alanları oluşturmaktadır. 4 kasabayı kaplayan ve kayak merkezi olarak bilinen milli parın %60’lık bir kısmı bu bölgede yer almaktadır.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Sağlık sistemi kasabadaki sağlık merkezi ve köylerdeki sağlık ocakları ile diğer sağlık birimlerinden oluşmaktadır. Sağlık merkezi ücretlerinin Sırbistan tarafından ödendiği yaklaşık olarak 300 kişilik bir personele sahiptir. Köylerde sağlık kurumlarına erişim iyi durumdadır ancak ciddi durumlarda hastalar Gracanica, Mitrovice ve Kosova’nın dış bölgelerine sevk edilmektedirler.

Eğitim

Bölgede 6 ilkokul bulunmaktadır. Bu ilkokullardaki 2521 öğrencinin çoğunluğu Sırplardan oluşmaktadır. Aynı şekilde 2 ortaokuldan Sırplara ait olanda 547 öğrenci bulunurken Arnavutların ortaokulunda ise 140 öğrenci bulunmaktadır. Bu okullarda toplamda 237 personel görev yapmaktadır.