VİTİ

Bölge ve Nüfus

300 km karelik bir alanı kaplayan kasaba Kosova’nın güneydoğusunda sınır bölgesinde yer almaktadır. Merkez kısımları düz iken kuzey ve güney bölgeleri dağlık olan bölgede altyapılar genellikle zayıf durumdadır. Halkın sadece %30’luk bir kısmı yeterli su ve kanalizasyon hizmetine sahiptir. Tahmini toplam nüfus 59.800 olarak belirlenmiştir.

Siyasi Yapı

Yasama

2007 seçimleriyle oluşturulan mecliste 31 üye bulunmaktadır. Meclis içerisinde Sırplar temsil edilmemektedir.

Yürütme

Belediye başkanı Nexhmedin Arifi PDK partisinden seçilmiştir. sağlık ve sosyal refah, eğitim, kültür ve gençlik; ekonomi, finans ve kalkınma, kentsel planlama, kadastro ve çevre koruma ve acil hizmetler, denetim; tarım; yönetimi ve personel; ve belediye topluluk ofisi gibi müdürlükler bölgedeki idari işlerin yürütülmesi için bulunmaktadır.

Yargı

Bölgede 3 Arnavut hakimli belediye mahkemesi ve yine 3 Arnavut hakimli suç mahkemesi bulunmaktadır.

Güvenlik

Bölgede bulunan 115 polis memurundan 29’u Sırp asıllıdır. EULEX rafaından gözlemlenen bölgedeki askeri birlikler ABD’ye bağlı KFOR birlikleridir.

Ekonomi

Bölgenin kırsal yapısı tarıma dayalı ekonomiyi öne çıkarmaktadır. İşletmelerin çoğu Arnavutlar tarafından işletilmektedir. En büyük işletmeler Klokot su şişeleme tesisi ve Klokot bölgesindeki 2 Spa Oteldir. Sırplar tarafından işletilen tek işletme Aqua Sana su şişeleme tesisidir.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Kasbadaki en büyük sağlık kuruluşu 32 yataklı minimal bir sağlık merkezidir ve 142 sağlık personeline sahiptir.  Bunun yanında köylerde yerel halk için13 adet ayakta tedavi ve ilkyardım hizmeti sağlayan sağlık birimi bulunmaktadır.

Eğitim

Bölgede 17 ilkokul ve 3 lise ve 1 anaokulu bulunmaktadır. Sırp okulları Sırbistan eğitim sitemine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bölgedeki okullarda 821 kişilik bir eğitim personel sktöre hizmet etmektedir.