VUSHİTİRİN

Bölge ve Nüfus

Kasaba Priştina’nın kuzeyinde 344 km karelik bir alana sahiptir. Bir kasaba ve 66 köyden oluşan bölgedeki yol durumu oldukça iyi durumdadır. Tali yoların da asfaltlama çalışmaları yapılmıştır. 1999 yılından beri elektrik ve su altyapısındaki sıkıntılar önemli sorunların başında gelmektedir. Avrupa  komisyonu tarafından yapılan 3.000.000 Avro’luk yatırım ile bölgede su için gerekli yatırımlar yapılmıştır. Bölgedeki tahmini nüfus 102.600 civarındadır ve bunu %95!ini Arnavutlar  oluşturmaktadır.

Siyasi Yapı

Yasama

Seçimlerde 5 farklı partiden seçilen üyelerle 31 kişilik bir meclis bölgede yeti sahibidir. Başkan Bajram Mulaku ve yardımcısı Xhevahire Izmaku PDK partisinden aday olarak seçilmişlerdir.

Yürütme

Sivil yönetimler başkan tarafından atanmış 12 yönetici ile idare edilmektedir. Bunlardan 12’si PDK  kökenli olup 1 tanesi AKR partisi kökenlidir.  Başkanın isteği doğrultusunda içişleri bakanlığoınca bölgede kurulan sivil kayıt bürosu Sırpların de resmi işlem yapabilmelerinde kolaylık sağlamıştır.

 

Yargı

Bölgede belediye mahkemesi suç mahkemesi bulunmaktadır. Belediye mahkemesinde  4, suç  ahkemesinde 2 hakim görev yapmaktadır. Mitrovica bölgesindeki savcılar aynı zamanda bu bölge için de hizmet vermektedirler.

Güvenlik

Polis karakolunda 144 polis memuru bulunmaktadır. 205 yılında bütün operasyonel faaliyetler UNMIK’den Kosova polisine aktarılmıştır. Bundan sonra ise EULEX gözlemcileri bölgede gözlem denetim ve danışmanlık görevine başlamışlardır. Bölgedeki askeri güç Fransız KFOR birliklerince oluşturulmuştur.

Ekonomi

Bölge tarıma dayalı bir ekonomiye sahiptir. Yatırım eksikliği ve özelleştirmelerin azlığından dolayı bölgede ekonomik kalkınma oldukça yavaş kalmıştır ve işsizlik oranı %80’lere kadar ilerlemiştir. Bölgede günümüzde tarım sektörüne yatırımlar artmaya başlamıştır. Bunu bir örneği tarım bakanlığınca yapılan yatırımlarla yapılmakta olan sulama ve genişleme çalışmaları örnek gösterilebilir. Küçük aile işletmeleri ve restoranların yanında en büyük işveren 1556 personeliyle belediyedir.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Bölgedeki ene sağlık merkezi, Sheik Zayed hastanesi, sağlık bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır. Aile sağlık merkezi 210 çalışana sahiptir. Bunlardan 37’si doktor, 173’ü hemşire diğer idari personeldir. Sağlık merkezine bağlı oarak köylerde 13 sağlık ocağı ilk müdahaleyi yapmaktadır. Daha önemli durumlarda kasabadaki sağlık merkezi, yetersiz kalınması durmunda ise Priştina’daki sağlık kuruluşları müdahale etmektedir.

Eğitim

13.552 öğrencinin bulunduğu 28 ilkokulda toplam 838 eğitim personeli görev yapmaktadır. 3 ortaokul ise 203 eğitim personeli ve 4.080 öğrenciye sahiptir. 168 öğrenci ve 28 personelli anaokulu da belediyeye bağlı olarak hizmet vermektedir.