ZUBİNPOTPK

Bölge ve Nüfus

Kuzeyde bulunan 3 kasabadan en batıda olanıdır ve halk çoğunlukla Sırp asıllıdır. 1 kasaba ve 64 köyden oluşan bölgenin toplam yüzölçümü 335 km karedir. Gazivode yapay gölü bölge boyunca uzanır.  Anayollar iyi durumda olmasına karşın köyler arası yolların bakıma ihtiyacı vardır. Elektrik ve kanalizasyon sorunu sürekli mevcuttur. Bölgenin %90’lık bir GSM ağı elverişli durumdadır. Bölgedeki tahmini nüfus sayısı 14.900 olarak belirlenmiştir.

Siyasi Yapı

Yasama

Sırplar 2007 yılında bölgede yapılan seçimleri boykot etmişlerdir. Bu durumdan dolayı SRSG’nin özel kararıyla 2002 seçim sonuçlarıyla oluşan meclis 6 aylık bir ek süre için göreve devam etmiştir. 2008 yılında ise Kosova hükümeti bu meclisin sürekliliğini bir dahaki seçimlere kadar uzatma kararı almıştır.

Yürütme

İdare heytinde bşkan, başkan yardımcısı ve belediye konseyi bulunmaktadır. Belediye dahilindeki idari birimler genel yönetim, montaj ve ortak ilişkiler, sosyal ilişkiler, şehircilik, kamu ve konut sorunları; bütçe, maliye ve vergi idaresi, ekonomi, yerel kalkınma ve çevrenin korunması; yasal mülkiyet ve kontrol sorunları ve sivil savunma departmanlarından oluşmaktadır.

Yargı

17 Şubat 2007 itibariyle bölgedeki belediye mahkemesi ve suç mahkemesi faaliyetlerini durdurmuştur. Şu an için bölgede herhangi bir mahkeme bulunmamaktadır. Mitrovica bölgesindeki adli yapı bu bölge için de hizmet vermektedir.

Güvenlik

Bölgede 41 Kosova polisi görev yapmaktadır. UNMİK polisinin bölgeden ayrılmasından sonra 2 EULEX gözlemcisi bölgede gözlem ve danışmanlık görevine başlamıştır. Çaber köyünde3 memurun görev yaptığı küçük bir karakol mevcuttur. Danimarka KFOR birlikleri bölgedeki askeri savunmayı sağlamaktadır.

Ekonomi

Bölgenin tarımsal bir alan olmasına karşın yatırımların yeterli seviyede olmaması sektörün gelişimini engellemiştir. Bölgedeki pek çok gıda üretim firması Sırbistan’da bulunan firmaların şubesi olarak Kosova pazarına mal sunmaktadır. Arnavutların bulunduğu bölgelerde satış yapamadıklarından dolayı karlılıkları oldukça düşük olan işletmelerde maaş ödemeleri düzensiz durumdadır.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Kasabadaki sağlık merkezinde 7 doktor ve 63 sağlık personeli görev yapmaktadır. Bunu yanında köylerde toplam 7 sağlık ocağı bulunmaktadır. Bunlara ulaşım kolay olmasına rağmen tıbbi malzeme ve ekipman sınırlı durumdadır. Ciddi durumlarda hastalar Kuzey Mitrovica bölgesine sevk edilmektedir ancak kış aylarında ulaşım zorluğu yaşanabilmektedir.

Eğitim

Bölgede 600 öğrencili 76 öğretmenli 3 Sırp İlkokulu, 230 öğrencili 33 öğretmenli lise ve 246 öğrencili 27 öğretmenli anaokulu bulunmaktadır. Çaber köyünde 14 öğretmenli ve 207 öğrencili bir ilkokul bulunmaktadır. Mitrovica’ya bağlı devlet üniversitesinin tarım fakültesi bu bölgede yer almaktadır. Çaber’deki okul dışında bölgedeki eğitim personelinin ücretleri Sırp hükümeti tarafından ödenmektedir.