ZVECAN

Bölge ve Nüfus

Kuzey Kosova’da Mitrovica dan Sandzak doğru dar bir koridorda uzanan Zvecan, bir kasaba ve 35 köyden oluşur ve 104 km2 dir. Su tedariki ana sorun olmak üzere, kentin tüm altyapısının ciddi bir yenilemeye ihtiyacı vardır. Kosova Sırplarının çoğunluk oluşturduğu 17.000 nüfusu vardır, Boletin, Lipa ve Zaza da 350 Kosova – Arnavut yaşamaktadır ve diğer birkaç azınlık da bulunmaktadır. Zvecan, yerel hükümete de ciddi bir yükümlülük getiren 4000 Kosova Sırbı ve 250 Hırvatı da barındırmaktadır. KFOR koruması altında, Sokolica da bir manastır bulunmakta ve 1999 -2008 arası korunmaktadır. Şu anda bu kuvvet yerleşik haldedir. Banjska Manastırı ve Zvecan Kalesi korumalı kültür varlıklarıdır. Belediyesi, Senelik Uluslar arası Caz ve Blues festivalini düzenlediği gibi, Boya Kolonisi Sempozyumu ve geleneksel çocuk müzik festivaline de evsahipliği yapar.

 
Siyasi Yapı

 

Yasama

 

Zvecandaki Kosova Sırp seçmenleri Kosova daki 2007 genel ve yerel seçimlerini boykot etmişlerdir. SRSG, 2002 de seçilen kadroyu altı aylığına uzatmış, seçilen başkanı da belediye başkanı olarak yenilenebilir altı aylık sürelerde devam ettirmiştir. 11 Mayıs 2008 de Sırbistan, 1999 UNMIK kuruluşundan beri ilk kez Kosova da belediye seçimleri yapmış ve yeni biri belediye meclisi ve organları kurulmuş olup Sırp hukukuna göre bağımsız birimler olmuşlardır. 27 belediye meclisi üyesi; 9 SRS, 8 DSS, 4 SNC 3 SPS, 2 G17+ ve 1 DS deen oluşur. Belediye Meclisi Başkanı Dobrosav Dobric ve yardımcısı Ljumobir Radoviçtir.

 
Yürütme

Belediye Meclisi srs, dss, snc ve sps koalisyonu tarafından yönetilir. Belediye konseyi yönetim otoritesidir, 7 üyeden oluşur başkan ve yardımcısı da dahil olarak. İdare Bölümü, Dragan Gvozdic başındadır ve yedi bölüm, genel yönetim, birleşim, genel konular, sosyal konular, kaynaklar, konut sorunları, bütçe, finansman ve vergi yönetimi, ekonomi, yerel gelişim, çevre koruma, hukuk, emlak, ve denetim konuları ve sivil savunma sorumlulukları vardır. UNMIK 2000/45 ve 2007 / 30 uyarınca belediye toplum ofisi, bölgedeki Kosova Arnavut çıkarlarını gözetmektedir. Kosova genel bütçesinden fonlanır, Belediye Toplum Görevlissi, yönetimdeki tek Kosova Arnavut tur.

 
Yargı

Yargı ilşleri Mitrovica ‘ya bağlıdır, mahkeme ve savcılık birimleri buradadır, Şubat 2008 den bu yana bütün birimler Vushtrri ye taşınmış ve sınırlı kapasiteyle çalışmaktadır.

Güvenlik

32 polis vardır, 3 eulex memuru tavsiye niteliğinde görevlidir, 2008 de Lipa da 3 polislik bir karakol açılmıştır.Danimarka ve Yunan KFOR görev yaparken, Belçika KFOR da iletişim ve gözlem yapmaktadır.

Ekonomi

Zvecan ın en büyük işvereni, Kurşun ve Çinko üretme tesisi olup, ciddi çevre kirlenmesine karşı, UNMIK ve KFOR ca kapatılmıştır. Şu anda piller için alaşım ve geri dönüşüm en ciddi iştir. Bir zaman 4000 kişiye kadar çalıştıran Trepçanın iş düşüklüğü, bölgede yıkıcı bir etki olmuş, bugün, 60 özel şirket ve 150 dükkanda yaklaşık 500 kişi çalışmaktadır.


Kamu Hizmetleri

Sağlık

Sağlık merkezinin 167 kişilik kadrosu vardır ve zehir ve temel tıp bilimleri konusunda hizmet verir, kamu sağlığı kurumudur, Zaza ve Lipa da iki sağlık istasyonu yapılmaktadır.


Eğitim

Sırp ve Ermeni öğrencilerin bulunduğu 3 ilkokul, bir anaokulu ve Sırpların bulunduğu 2 ortaokul bulunmaktadır. Bu okullardaki toplam eğitim personeli sayısı 168’dir. Dolan da bir sanat okulu, Kosova İş ve Sosyal Refah bakanlığı nca fonlanmaktadır, Sanat ve Müzik Fakültesi 1999 dan sonra Priştineden Zvecan a taşınmıştır. 2006 Mart tan bu yana, Kosova Hükümeti’nden maaş almaktadırlar.