MALİŞOVA

Bölge ve Nüfus

Yaklaşık 65.000 kişilik nüfusuyla Kosova’nın merkezinde yer almaktadır. Genç nüfus %60-65 civarında bir orana sahiptir.  Bölge ilk olarak 1960 yılında kurulmuş ve 1965 yılında resmiyetini yitirmiştir. Daha sonra tekrar 1986 ve 1991 yıllarında bu olay gerçekleşmiştir. Son olarak 200 yılında resmi olarak tekrar oluşturulmuştur.

Siyasi Yapı

Yasama

2007 yılında seçilen 31 meclis üyesinden 16’sı PDK partisinden, 11’i LDK partisinden ve 1’er üye de diğer partilerden olmak üzere yönetimde bulunmaktadır.

Yürütme

2007 seçimlerinde Isni Kilaj PDK partisinden başkan, Ragip Begaj yine PDK partisinden başkan yardımcısı olarak seçilmiştir. Yönetimde 8 yönetici ve 138 sivil görevli yer almaktadır.

Yargı

Bölgede ikişer yargıçlı belediye mahkemesi ve suç mahkemesi bulunmaktadır.

Güvenlik

Bölgede görevli olarak 86 polis memuru görev yapmaktadır. EULEX memuru olarak 4 kişi polis merkezinde görevlendirilmiştir. Bölgedeki önemli sorunların başında intiharlar ve aile içi şiddet gelmektedir.

Ekonomi

Kosova’daki en fakir bölgelerden birisidir. Ekonomi temel olarak küçük işletmelere ve tarıma dayalıdır. Tarım ürünlerinin başında buğday ve mısır gelmektedir. Eskiden Mirusha adındaki kamu kuruluşu 1.400 çalışanına uzun süreli ve sezonluk istihdam sağlayarak bölgedeki en büyük ve tek işletme konumundaydı. Şu anda 820 özel işletme 3.000 kişiye iş imkanı sağlamaktadır.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Bölge merkezinde 1 köylerde ise 6 sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Bunun dışında bazı diğer köylerde de seyyar sağlık üniteleri hizmet vermektedir. Sağlık sektöründe 20 doktor, 75 hemşire ve 31 idareci görev almaktadır. Personel sayısı ve malzeme kıtlığı verilen hizmeti olumsuz yönde etkilemektedir. Bunların yanında ortopedi, jinekoloji ve diş sağlığı alanında hizmet veren 8 özel sağlık kuruluşu bulunmaktadır.

Eğitim

Bölgedeki ilkokul ve ortaokul öğrenci sayısı 17. 576’dır. Toplamda 1.013 öğretmen ve teknik personel sektörde hizmet vermektedir. Eğitim sektöründeki en önemli sorun anaokulu eksikliği ve mevcut okulların alanlarının azlığıdır. Norveç hükümetinin bağışlarıyla bölgede mesleki eğitim veren ortaokul kurulması planlanmaktadır.