GİLAN

Coğrafi Konum

Gilan belediyesi Kosova’nın Güney Doğusunda Anamorava kolunda yeralmaktadır. Coğrafi pozisyonu güzel olması Kosova’nın diğer bölgeleriyle  güzel bağlar kurmasını sağlar. Yüzeyölçümü 515 km2 dir. 63 yerleşim yeri  ve 54 kadastral belediyesi vardır. 1 km2 259 kişi yaşar.Geniş bir çuku ova alanında uzanır. Orta Kontinental iklimi hükm sürmektedir. Yazları sıcak kışları Souktur. Mati Ahtisari’nin Planına güre Gilan 123 km2 küçülecektir.

Tarih

Gilan belediyesinin kurulma Tarihi tam olarak beli değildir. XVII y.y. Evliya Çelebi   Gilan’dan Morova diye bais edilmiştir. Gilan Kosovanın 7 Büyük belediyeden biridir. Savaştan sonra merkez bölge oluşmuştur.Söylentilere göre Gilan yaşam yeri olarak 1750 lerde kurulmuştur. Bu belediye Nobirdo şehir sayesinde gelişmiştir. Novobırdo bir zamanlar Balkanların en gelişmiş ticari ekonomisine sahip olan bölgeydi. Şehirn kurucusu olarak Bahti Beg Gjenolli olarak bilinmektedir.

Nüfus

133.724 kişi barınmaktadır. Bunların 68.814 ‘ü erkek 64.910 u bayandır. Nüfusun 116.246 Arnavut  iken 17.478  diğer etkin gruplar oluşturur. Etkin gruplar Türk, Sırp, Boşnak, Romlar oluşturmaktadır.

Ekonomi

90’ lara kadar  Gilanda ekonomi istikrarlıydı. Tekstil endüstrisi, sigar endüstrisi, batary endüstrisi, hidro yapılar endüstrisi  vs. Ancak Sırplar bunları doğru kullanmadıkalrı ıcın bunları şimdi çalışır hale getirmek zordur. Gilanda şimdi  ekonomisi özel şirketlerin sayesinde tutunmaktadır.
Tarim: Gilanın nüfusun % 60 ‘ı tarımla uğraşmaktadır. Bu yüzden Gilan agro- endüstriyek olarak bilinir.

Eğitim

Gilan belediyesi eğitim sistemi şu derecelerde ayrılır.274 öğrenciye sahip anaokulları. 18.817  öğrenciye  eğitim veren  21 ilkokul, 6.587 öğrenciye eğitim veren 6 lise Eğitim fakültesi , Özel Üniversite Fama ve Gilan Üniversitesi, Abaz ayeti ve Thimi Mitko okulları engelli çocuklar içinde ayrı sınıflar vardır.

Sağlık

Gilan belediyesinde 17 bölümden oluşan Rajonal hastane vardır. Jinekoloji ortopedi, dializi, acil, laboratuar, interno, ORL,gibi klinklier vardır. Gilan sağlık bakanlığına bağlı 33 sağlık merkezi vardır. Sağlık hizmetlerin sayısı 320. Gilan’ da çok sayıda  özel sağlık  merkezlerde vardır.

Kültür ve turistik Bölgeler

Gilanda en önemli objeler şunlardır: Tiyatro, Şehir  kütüphanesi, Sanat galerisi  ve prelepnic, Zheqer, Lashtic köylerinde bulunan 3 ayr kültür evi vardır.

Dinsel Anıtlar: 31 Camii , 1 Katolk klisesi, 9 Ortodoks klisesi bulunmaktadı