YUNİK

Bölge ve Nüfus

Kosova’nın güney batısında Deçan ve Gjakove kasabalarının arasında bulunmaktadır. 1945 ve 1962 yılları arasında doğal kaynakları ve ormanlarıyla büyük ve turizm bakımından popüler bir bölge idi. Kosova’nın en yüksek noktası bu bölgede bulunmaktadır. 1962’de bölge Deçan ve Gjakove olarak ikiye ayrılsa da 2005 yılında tekrardan Yunik olarak kurulmuştur. 77.76 km karelik yüzölçümüne sahip bölgenin %44’ü ormanlarla kaplı iğken %56’lık kısmı da tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Bölgedeki tahmini nüfus 9.600 olarak öngörülmektedir.

Siyasi Yapı

Yasama

2002’de yapılan seçimlerin sonuçlarına göre Deçan bölgesinde oluşan meclis şu anda görev yapmaktadır. Meclisteki 15 sandalye LDK partisinin üstünlüğü ile LDK, AAK ve PDK partileri arasında paylaşılmıştır.  Bir dahaki seçimlere kadar meclis üye sayısı 15 olacak kalacaktır.

Yürütme

Sivil servislerde görevli 19 kişi bulunmaktadır ve bu servisler genel yönetim, ekonomi, bütçe ve finans, eğitim, gençlik ve spor; sağlık ve kamu yararı servisleridir. Tekrar kurulum planı dahilinde bölgedeki servislerin sayısının arttırılması ve insan kaynaklarına daha fazla önem verilmesi planlanmaktadır.

Yargı

Junik bölgesinde mahkeme bulunmamaktadır. Deçan’da bulunan mahkemeler bu bölge ile ilgili vakalara da bakmaktadır.

Güvenlik

Bölgedeki polis gücü Deçan’a bağlı bulunmaktadır. Bölgede kalıcı KFOR ya da Kosova güvenlik birlikleri bulunmamaktadır ancak İtalyan KFOR birlikleri ile düzenli iletişim içinde bulunulmaktadır.

Ekonomi

Bölgedeki ekonomi tarıma dayalıdır. Tıpkı diğer bölgeler gibi burada da işsizlik önemli bir sorun teşkil etmektedir. 1999 itilafından sonra bölgedeki işletme kuruluşlarında bir artış olmuştur ve şu anki mevcut kayıtlı işletme sayısı 63’tür. Belediye yönetimi bölgedeki en büyük işveren konumundadır.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Bölgede sadece 1 sağlık merkezi bulunmaktadır ve son yılda yaptığı yatırımlarla kapasitesini arttırmış, personel sayısını 22’ye yükseltmiştir. Ancak personel hala yetersiz sayıdadır ve bunun sonucu olarak geceleri hizmet verememektedir. Kaynak ve mekan kısıtlılığı hizmetin kalitesini düşürmektedir.

Eğitim

Junik kasabasında 1 ilkokul ve 1 ortaokul bulunmaktadır. Kosova eğitim bakanlığının yatırımlarıyla yeni bir ortaokul daha açılması ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi amaçlanarak bu okulun inşasına başlanmıştır. Bölgedeki 1.380 öğrenci için 79 eğitim personeli görevlendirilmiştir.