DRENAS

Coğrafi Konum

Drenas belediyesi Kosovanın merkezinde yeralmaktadır.Yüzey ölçümü 290 km2dir.Kosovanın yüzey ölçümünün %2.66 sını kapsamaktadır Berisha,Kasmaq,ve Quqaviq dağlarıyla sarılıdır,bu dağlar Drenica nehrinin her iki tarafından uzanmaktadır.Drenas ın bir özelliğide Ferronikel lin maden ocağının bölgede yer alması ve bunun ergitilme işleminin gerçekleştirilmesidir. Tarımsal toprakların sulanmasında kullanılan su Drenica ve Verbica yüzeysularından sağlanmaktadır.

Tarihi

Drenas belediyesi II. ci dünya savaşından önce belediye haline gelmiştir.Son 18 yıldır ekonomisi düşük olan Drenas belediyesi ekonomi,eğitim,tarım,endüstri, ve sağlık konularında ilerlemeler kaydetmiştir.Ferronikel kompleksinin inşa edilmesi ekonomiye,iber sulama süstemine geçilmesi tarıma, eğitim sistemindeki yeniliklerde eğitim gelişmesine katkıda bulunmuştur,

Nüfus

Drenas belediyesinin nüfusu 73000 civarındadır.Belediyenin etnik yapısı % 100 Arnavuttur.!km2 başına 284 kişi yaşamaktadır.Nüfusun % 51.3 ü erkek, 48.7 si kadınlardan oluşmaktadır.

Ekonomi

Savaş sonrası Drenas belediyesinin ekonomi seviyesi düşmüştür.1216 iş merkezi vardır,bunlaın 536 sı ticaret,91 i endüstri,71 hotelcilik,21 tarım, 120 si inşaat,244 ü ulaşım,ve diğer 133 ü farklı işlerle uğraşmaktadır.Özelleştirilmiş işletmeler ise Ferronikel ve Kluz dur.

Tarım

Drenas ekonomisi tarıma bağlıdır,tarım yüksek derecede gelişmiştir ki,toprağın 0.60 hektarı tarımsal toprak, 0.49 hektar ise işlenebilir durumdadır.Drenas mısır,ayçiçeği,buğday,v.s. ile gelişmiştir.Drenica nehri kıyı toprağı diğer topraklara göre daha verimlidir.

Eğitim

Eğitim 3 seviyeden oluşmaktadır,okulöncesi,ilkokul ve lise.Drenas ta 989 çocuğa eğitim veren 3 anaokul,11148 öğrenciye eğitim veren 28 ilkokul,3522 kişiye eğitim veren 2 orta okul bulunmaktadır.Toplam 730 eğiitimci eğitim vermektedir.

Sağlık

Drenas Belediyesinde 1  aile sağlık merkezi , 1 sağlık ocağı,1 ruh ve sinir haztalıkları bölümü ve köylerde toplam 7 sağlık ocağı bulunmaktadır.

Kültür

Drenas belediyesi gerçekleştirilen ‘Festivali burimor’ folklor ve mizah festivallerine ev sahipliği yapmaktadır.Kültür evi dışında açık hava tiyatro merkezleride gösterilerde kullanılmaktadır.Şu anda bir kütüphane faal durumdadır.