DRAGAŞ

Coğrafi Konum

Dragaş belediyesi Kosova’nın Batısında yeralır. Yüksekliği 1500 m dir. Koosovanın  Arnavutluk ve Makedonya  ile sınırlaştığı bölgede bulunmaktadır. Yüksekliği 1500 m olması kış turizmini olumlu etkilemktedir. 435 Km/2 lık bir alana sahip olan Dragaş iki bölgeden oluşur.(18 Köyden oluşan) Opaja (Arnavutların yaşadığı) ve Gora (goran ve Boşnakların yaşadığı) yine 18 köyden oluşan  bu bölgede toplam 36  köyden oluşur. Bölgenin % 62 si otlak bölgeden %16 sı dağdan ,% 13 çayırlardan ve % 9.4 düzlük.

Tarihi

Bu bölgede iliria – dardania (Roma İmparatorluğu) MÖ. II y.y. Bizans ve daha sonra İslam dininin bu bölgelere tanıtmış olan Osmanlı imparatorlukları yönetimde bulunmuştur. Bu yönetimlerin  etnik grupların şimdiki halini almasında ve yerleşmesinde şekillerinde büyük etkisi vardır.

Nüfusu

Bu bölgede nüfus  hakkında kesın bır sayı vermek çok zordur. Çünkü savaştan sonra nüfus kaydı yaptırmayanların sayısı  fazladır.1981’de yapılan  belediye istatistiğine göre bu bölgenin nüfusu 35.054 tür. Ancak 1991 yılına kadar bu bölgede ki nüfus sayımları Sırplar tarafından  ve Arnavutların dışında yapılmıştır. 1999  savaşından sonra 2007 yılında yapılan  sayımlara göre  nüfus 41.000 dir. UNMİK ve OSBE' ye bağlı  olarak yapılan bu sayımlarda etnik grup yüzdeliği % 58.7 Arnavut % 41.3 ünü Boşnak ve Goralılar oluşturur.

Ekonomi

90 ‘lı yıllarda endüstri gelişiminin  temellerini ve merkezi olarak IT, Drateks,NSHT,Koretnik ve NBQ olarak bilinirdi. Ancak  sırp  zorbalıkları ve  ve savaş  sonucunda ekonomi gelişimi hüsrana uğramakla  kalmayıp  1000 işci işsiz kalmıştır. Ancak özel ekonomi ile Dragaş  ekonomisini geliştirmek  amacıyla yeni adımlar  atılmaya başlanmış. Ve gelecekte  her sektörde 627  iş merkezinin kayıtlı çalışması beklenmektedir. 1152  işciye  çalışacak olan  bu iş yerleri  ticaret ve zanaatcılık ve son olark ta odun ürünleri üretimi ile et ürünleri üretimiyle bilinmektedir.

Özelleşme : Şimdiye dek AKM tarafından özelleştirilern  IT, Drateks  (Türk Şirketi) , Romateks (250 işci  ve haliyle örme eğrme isiyle uğraşır),NBQ ve NTP.

Öngürüş ve Prespektiv: Gelişme planına göre 388 bin euro diğerinde 19 projenin gerçekleşeceği görülmektedir; su dağıtım  serisleri kanalızasyon  ve terel yol yapımları.

Brükselde yapılan Kosova konferanslarında 20 milyon eur değerinde 25 proje ortaya koyulmuştur.Dragaş ise Kosova’yı Arnavutluk ve Makedonya sınırlandıran  Balkan ve Avrupa  ile birleştiren   bir bölge olarak yol yol asfalt projeleri  öngürülmüştür.

Ziyaret Yerleri

 Bu bölgede ziyaret yerleri edilebilecek  doğal güzellikler mevcuttur. Özellikler Kosova’nın sınırlarını oluşturduğu uüksek dağlar güzellikleriyle ziyaret edilmesi değer.Bu bölgede bulunan güzellikler ve özel  olan yaylaları  ve köy bölgeleri kışın olmak üzere  turistlerin ilgisini  çekmektedir. Restelica,Brod , Radash, Zapullexhe, Braznes Gölu, Zgatar marası, Namazgah,  HC Dikance  vs.

Turizm

Doğal güzelliklerine rağmen Dragaş belediyesi ne yazın ne de kışın  gerektiği kadar turistik bir bölge olarak kullanılmıyor.Farklı  bitki örtüsü, düzlükleriyle dikkat çekiyor dağlık bölgeler  ve Şar dağları sonsuz yaylaları  Bu bölgede  en çok   ziyaret edilen  ve kullanılanlar turistik bölge  Brod olmak üzere farklı amaçlarla da kullanılmakla kalmayıp  farklı belediye gelimlerine açık kullanmaktadır.  

Eğitim

Malaesev Dragaş belediyesinde Kreş bulunmamaktadır. Ancak 11 ayrı okulda ana okul eğitimi verilmektedir.Bir yuva açılması için belediyeden destek, yuvaya ihtiyac olan cok sayıda aile gerekmektedır. Ana okullarda ise 398 çocuk eğitim görmektedir. Dragaş belediyesinde 12 ilk okulu bulunmaktadır. Arnavutça ve Boşnakca eğitimi veren bu okullar 5.345 öğrenciye eğitim veren 416 öğretmen ve 73 profesörden oluşmaktadır. Emin Durak adında tek bir liseye sahip olan belediye lisede 972 öğrenci ve 73 öğretmen nulunmaktadır.

Sağlık

Dragaş belediyesinde bir aile sağlık merkezi, 5 hastane ve 7 sağlık ocağı bulunmaktadır.Sağlık hizmetleri sunan personel sayısı 103 tür. Bunlar  uzman doktor , hemşire ve sağlık hizmet yardımcılar olara ayrılmıştır.

Kültür

Dragaş belediyesinde bir kültür evi ve kütüphane görevinde okul istasyonu olarak çalışan ve kitap ihtiyacı olan Bresane, Bellobroz ve Kruslev adında 3 devlete  bağlı kurum bulunmaktadır.