İSTOG

Coğrafi Konum

İstog belediyesi Kuzey batısında Bulunmaktadır. Dugacin vadısinin güneyinde  uzanmaktadır. Doğuda Skenderaj belediyesi güneyde Klina’yla batıda İpek ‘le ve Karadağla  sınır oluşturmaktadır. Yüzey ölçümü 453.84 km2  iken dağ yüksekliği 2.155 m dir. Genel hava sıcaklık dercesi 11 C dur . Ensıcak ay ortalama 27 derece temmuz ayıdır.  En soğuk  -10 derece Ocak ayındadır. İstog Coğrafi durumu iyidir.ve büyük  Ticari merkeziyle bağları vardır. Mitroviça’dan  İpeke doğru giden ana cadde  istog tan geçmektedir. Bir cok cadde Klina ve Priştine’ ye bağlanmaktadır. İstog belediyesine 50 köy bağlıdır. Su kaynalarıyla ünlüdür (İstog Kaynağı, Termomineral su kaynağı kaplıca  vrell kaynağı)

Tarih

Antik zamanından beri istog anılmaktadır. Eski tarih kaynaklarına göre İstok büyük istog ve küçük istog bölgesine istog ve quash nehrinin birleştiği yerde uzanmaktaydı.Kaynaklara göre buralarda yaşıyan bir Pomag kolonisi istogun bügünkü haline gelmesini sağlamıştır. İstog Türk egemenliği altındayken hayvan derisini işlemesi ve tahıl öğütmesiyle ün salmıştı.29 aralık 1978 ise  yılında İstog belediye haline gelmiştir.

Nüfus

1981 kayıtlarına göre İstog nüfusu 30000di,ancak günümüzde %2.2 lik bir artışla 56000 ulaştığı görülmektedir.1km2 de 112 kişi yaşamaktadır.Nüfusun %22 sini 0-14 yaş gurubu, % 66 sını 15-65 ve % 12 sini 65 yaş üstü  bireyler oluşturmaktadır.Bölgedeki nüfusun %91.8 ini Arnavut, %3.1 ini Boşnak,% 3.9 unu Rom,Aşkali,ve Mısırlılar,%1.2 sini ise Sırplar oluşturmaktadır.

Ekonomik Gelişim

1999 savaşından önce  İstog da 32 fabrika faal  durumdaydı,Kosovatrans,Elektorkosova,Radusha (kapı,pencere odun malzemeleri..),Fadex(tekstil),Teuta (tekstil),gibi kuruluşlarda bu sayıya dahildi.İstog nüfusunun büyük bir çoğunluğuda yurt dışında çalışmaktadır.Faliyette olan işletmelerden ek aktif durumda olan Diasporadır. Ticaret Bakanlığına kayıtlı 1072 iş merkezi vardır. Bunların %78 i aktif olarak çalışmaktadır.Bölgedeki iş alanlarıda şu şekilde ayrılmaktadır,%43 ticaret,%10 hotelcilik,%13 ulaşım,%34 ise inşaat işleriyle uğraşmaktadır.Şimdiye kadar özelleştirilmiş iş merkezleri ise Standart(inşaat),fatex(tekstil endüstrisi),Teuta(textil endüstrisi),Korenik(ticaret)…v.s .dir.

Eğitim

İstog ta eğitim sistemi şu derecelere ayrılmıştır;okul öncesi,ilkokul, ve Lise düzeyinde eğitim.Okul öncesi öğrenci sayısı 700 iken,ilkokul düzeyindeki öğrenci sayısı 8.260, lise düzeyinde ise bu sayı 1967 dir. İstog ta 5 anaokul,13 ilkokul,ve 2 lise düzeyinde eğitim veren kurum bulunmkatadır.İstogtaki eğitimci  sayısı ise 670 dir.

Tarım

Tarım sektörü İstog Belediyesinin en önemli sektör olarak bilinmektedir.1999 lardan önce Belediye işalanlarının %80 ini Agrokültür oluşturmaktaydı.Ancak savaş sebebiyle bu iş merkezleri büyük zararlar görmüştür. İstogda yılda 400 ton Balık üretimi yapılmaktadır.Şu anda yalnızca yurtiçi ve Arnavutluk ülkesine üretim yapılmaktadır.Bu sektörün özelleşmeden sonra kapasitesini arttırması ve modermleşmesibeklenmektedir.

Doğal zenginlilerin kullanımı;istog kaplıcalarla,sıcak(46-480C) ve soğuk mineral li su kaynaklarıyla zengindir.