KAÇANİK

Bölge ve Nüfus

Kaçanik belediyesi Kosova’nın güneydoğusunda, Priştina – Skopje karayolu boyunca uzanmaktadır. 211 km kare alanda 31 köy ve bir merkezden meydana gelmektedir. Ana ve ara yollar genel olarak kötü durumdadır.  Su sıkıntısı yaşanmazken elektrik bakımından zaman zaman sıkıntılar aşanmaktadır. 2007 ‘den itibaren telefon hatları dijital sisteme geçmiştir. Bölgenin yaklaşık %90’ı mobil iletişime olanak sağlamaktadır. Nüfus yaklaşık olarak 38.000 kişi olarak tahmin edilmektedir.

İdari Yapı

Yasama

İdari heyet 2007 seçimlerinde seçişmiş olan 31 kişiden oluşmaktadır. 2008 yılında Xhelal Gashi bu grubun başı olarak grup tarafından seçilmiştir.

Yürütme

 Xhabir Zharku (PDK) Aralık ayında belediye başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda belediye başkanı seçildi ve başkan yardımcısı olarak Heset Loku atandı.  Belediyede genel yönetim, sağlık ve sosyal refah; eğitim ve kültür, finans, ekonomi ve kalkınma, kamu hizmetleri ve acil durum; tarım, kırsal kalkınma ve ormancılık ve şehircilik, kadastro ve çevre koruma departmanları mevcuttur. İdarecileri başkan tarafından atanır ve meclis üyelerince onaylanır.

Yargı

Kaçanik Belediyesi’nde bir Kosovalı Arnavut yargıcın bulunduğu suçlar mahkemesi ve üç Kosovalı Arnavut yargıcın bulunduğu belediye mahkemesi bulunmaktadır.

Güvenlik

Belediyenin konumu nedeniyle polis departmanı merkezde ve Glloboçicë sınırında olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 5’i bayan 67 polis memuru görev yapmaktadır. Sınırda trafik kontrolü ve merkezde ise suçla mücadele için görev yapmaktadırlar.

Ekonomi

Bölgenin New Lepenci ve Silcapor adlı inşaat malzemeleri üreten en büyük iki firması 205 ve 206 yılında özelleştirildi.  Ayrıca 1051 adet ailelerce işletilen küçük işletmeler mevcut ancak nüfusun çoğunluğu tarım sektöründe çalışmakta ya da işsiz durumda.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Sağlık merkezi ilk yardım, doğumhane ve genel sağlık hizmetleri sağlamaktadır. Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmeti sunan 2 merkez ve 7 sağlık ocağı bulunmaktadır. Toplam sağlık personeli sayısı 105’tir.

Eğitim

Okulların büyük çoğunluğu 1999 ihtilafından sonra tekrar inşa edilmiştir. 12 ilköğretim okulu 6.199 öğrenci, 360 öğretmen ve 49 destek elemanını barındırmaktadır. Bunu yanında 1.743 öğrencisi bulunan bir adet mesleki bir adet genel olmak üzere iki adet orta öğretim kurumu bulunmaktadır.