KLİNA

Bölge ve Nüfus

Klina Kosova’nın batısında, Dukakjini vadisi kenarında, Drenica bölgesinde yer almaktadır. 308 km karelik yüzölçümünde 54 köy bulunmaktadır. Priştina-Pec arasındaki ana yol Klina içerisinden geçmektedir.  Karayolu, demiryolu ve telekomünikasyon ağı oldukça iyi durumdadır. Nüfus sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte 55.000 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sırplar, Romalılar, Aşkaliler ve Mısırlılar bölgede yaşamaktadır.

İdari Yapı

Yasama

Belediye meclisinde toplam sandalye sayısı 31 kişiden oluşmaktadır. Kasım 2007’de gerçekleşen seçimlerde PDK başarıya ulaşarak başkanlık koltuğuna sahip olmuştur.

Yürütme

Yütütmede başkan, başkan yardımcısı, 6’sı PDK partisinden, 2’si LDD partisinden olmak üzere 8 idareci görev almaktadır. Bunların yanında 126 sivil hizmetli görev yapmaktadır.

Yargı

2000 yılının Ocak ayından beri altı Arnavutluk asıllı yargıç bölgede görev yapmaktadır. Üçü belediye mahkemesinde üçü ise suç mahkemesinde görev yapmaktadır.  Bölgede savcı bulunmadığından Pec savcısının görev alanı bu bölgeyi de kapsamaktadır.

Ekonomi

1.300 kayıtlı işletme 4.100 kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Tarım temel geçim kaynağıdır. 300 kadar kişi endüstri ile ilgilenmektedir. 8 kamu firmasının 6’sı bugüne kadar özelleştirilmesine rağmen sınırlı kapasiteyle çalışmaktadır. En büyük işletme 200 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Ana sağlık merkezi yerel halk için temel sağlık hizmetlerinin yanında pediatri, psikiyatri, ve diş sağlığı dallarında da hizmet vermektedir. Bunun yanında 9 klinik temel sağlık konukarında hizmet sunmaktadır. Bölgedeki sağlık personeli sayısı 138’dir.

Eğitim

Bölgede 3 ana okul, 15 ilkokul, spor salonu ve teknik eğitim içeren iki lise bulunmaktadır. Anaokulu ve ilkokullardaki öğrenci sayısı yaklaşık olarak 8.700 iken ortaokullardaki sayı 1.841’dir. Eğitim sektöründe 645 eğitim personeli görev yapmaktadır.