KOSOVA OVASI

Bölge ve Nüfus

Priştina’nın 8 km güney batısında yer alan bir şehirdir. Bir kasaba ve 17 köyden oluşmaktadır. Priştina - İpek karayoulu ve Leposavic’den Üsküp’e giden tren yolu bu bölgeden geçmektedir. Yerel otoritelere göre nüfus 50.000 civarında tahmin edilmektedir. Halkın yaklaşık %85’i Arnavutlardan oluşmaktadır. 1999 itilafından önce Sırpların nüfus içindeki oranı %25 iken günümüzde bu oran %8’e kadar düşmüştür. Bölgedeki hızlı nüfus artışı elektrik, su ve kirlilik konularında sıkıntılar doğurmaktadır.

Siyasi Yapı

Yasama

Belediye meclisi 2007 seçimleriyle oluşmuştur ve meclis 21 üyeye sahiptir. PDAK partisinin 1 sandalyesi dışında Arnavut olmayan partiler mecliste sandalye sahibi değildir. Belediye başkanı eski belediye yöneticisi olan Burim Berisha LDK partisinden aday olarak seçilmiştir.

Yürütme

Yönetim kurulu 9 siyasi direktörden oluşmaktadır. 2007 seçimlerinden sonra bölgede azınlıklar için ve Avrupa ile bütünleşme konularında müdürlükler kurulmuştur.

Yargı

Bölgedeki adli sistem Priştina mahkemelerince yürütülmektedir. Belediye otoriteleri bölgede bir belediye mahkemesinin kurulmasını n gerekliliğini dile getirmektedirler.

Güvenlik

Bölgede 55’i Arnavut olmak üzere 62 Kosova polisi ve 2 EULEX gözlemcisi bulunmaktadır. Finlandiya KFOR birlikleri bölgedeki askeri kontrolü sağlamaktadır.

Ekonomi

Bölge ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Bölgenin %60’lık bir kısmı tarım için elverişli konumdadır. Bölgede mevcut olarak un fabrikası, ekmek fabrikası ve süt fabrikası bulunmaktadır. Tarımın yanında bölgede küçük çaplı işletmeler kafeterya ve restoranlar bulunsa da işsizlik yüksek seviyelerdedir. Anayol boyunca büyük market ve depolar kurulmaktadır.

Kamu Hizmetleri

Sağlık

Belediyenin çabalarına rağmen sağlık kuruluşları ayrılmış durumdadır. Arnavutlar Polje kasabasındaki ve çevre köylerdeki 11 sağlık merkezini kullanırken Sırplar Uglar, Kuzmin ve Batuse’de bulunan sağlık merkezlerini kullanmaktadır.

Eğitim

Bölgedeki eğitim sistemi de tıpkı sağlık sistemi gibi bölünmüş durumdadır. Bölgede yoğunlukla Arnavutların bulunduğu 1 hazırlık okulu, 6 ilkokul ve 3 ortaokul bulunmaktadır. Buna paralel olarak Sırplar da 1 hazırlık okulu ve 5 ilkokula sahiptir. Bu okullar Sırp hükümetince finanse edilmektedir. 2004 isyanında yanan Sveti Sava Okulu 2005 yılında tekrar inşa edilmiştir ve şu anda sabahları ve öğlenleri farklı etnik gruplardaki öğrencilere eğitim vermektedir.